Dunlop GEOMAX MX31


Dunlop

Geomax MX31 har utvecklats särskilt för mjuk terräng och förenar funktioner som gör att det kan gräva djupare än tidigare generationens D773. Det förbättrar drivgreppen i porösa och utmanande förhållanden. De patenterade, utmejslade skulderblocken smalnar av till en smalare punktvilket gör att nabbarna kan greppa fastare mark under de mjuka lagren med lera och sand.

Dunlop Geomax MX31 - Alla storlekar

Klicka på "Mer info" för passande tillbehör.